Elizabeth Bradley kits

10 results
Rainbow Trout tapestry kit by Elizabeth Bradley - Dark Blue
Poppy & Butterfly mini tapestry kit by Elizabeth Bradley
Brindled Grouper tapestry kit by Elizabeth Bradley - Dark Blue
Garland of Pansies tapestry kit by Elizabeth Bradley
Blooms Pot Marigold tapestry kit by Elizabeth Bradley
Blooms Peony tapestry kit by Elizabeth Bradley
Blooms Peony
$159.00
Blooms Dahlia tapestry kit by Elizabeth Bradley
Blooms Dahlia
$159.00
Blooms Cornflower tapestry kit by Elizabeth Bradley
Puffins mini tapestry kit by Elizabeth Bradley
Camel mini tapestry kit by Elizabeth Bradley